Sistem Pam Vakum Dinamik

  • Sistem Pam Vakum Dinamik

    Sistem Pam Vakum Dinamik

    Paip Berjaket Vakum boleh dibahagikan kepada VJ Dinamik dan StatikPaip.Paip Berjaket Vakum Statik siap sepenuhnya di kilang pembuatan.Paip Berjaket Vakum Dinamik meletakkan rawatan vakum di tapak, baki pemasangan dan rawatan proses masih di kilang pembuatan.